SIA „Aptieku Infotehnoļoģija” piedāvā datorprogrammu, kas izstrādāta speciāli aptiekai. Datorprogramma ir izstrādāta pēc aptieku pasūtījuma un nodrošina aptiekas darbības caurspīdīgumu visu vienā sistēmā – grāmatvedību, pārdošanu, kontroli un vadības programmu atbilstoši pastāvošajai likumdošanai.

Datorprogrammas priekšrocības:

 • specializēta aptiekas noliktavas sistēma, kur farmaceits var iegūt izsmeļošu informāciju par katru preci;
 • preču izdošana juridiskām iestādēm un uz aptiekas filiāli ir atbilstoši MK noteikumiem;
 • iespēja apskatīties konkrēta medikamenta lietošanas instrukciju pārdošanā pie kases;
  apdrošināšanas kompāniju apmaksājamo medikamentu kontrole pie pārdošanas;
 • integrēts e-receptes projekts;
 • medikamentu lietošanas instrukciju izdrukāšana;
 • kompensējamo medikamentu un medicīnas preču recepšu elektronizēšana;
 • M saraksta medikamentu imports NVD sistēmā;
 • izstrādāta gatava atskaite VZA par zāļu izplatīšanu vairumtirdzniecībā no programmas ar nepieciešamo informāciju;
 • inventarizācijas veikšanai tiek izmantoti portatīvie inventūru skaneri, kas būtiski samazina inventarizācijai nepieciešamo laiku;
 • precīza ekstemporālās receptūras uzskaite – precīzi uzskaita katru izejvielu, sākot no pieņemšanas noliktavā līdz gatavo zāļu izsniegšanai pacientam;
 • dokumentu imports grāmatvedības programmās (Microlink Uvis, Tildes Jumis, Hansa Financials);
 • elektroniska preču pasūtīšana izmantojot aptiekas defektūru gan no Tamro, gan no Magnum Medical vienā vidē.